Οριστική κατάταξη: Βρέφη Αγία Παρασκευή

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΒΑΛΗΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 715
2 ΒΑΛΗΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 716
3 ΦΡΕΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ XATZHΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 869
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Στατελλης Γιώργος-Ταξιάρχης 899
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
5 HALILI RAHIME HALILI BERNAD 744