Οριστική κατάταξη: Νήπια Ερεσός

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΜΠΑΚΑΛΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μπακαλίνης Νικόλαος 975
2 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΛΙΝΑ ΑΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 880
3 ΤΣΟΤΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 876