Προσωρινή κατάταξη: Νήπια Ερεσός

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΒΑΛΕΛΗΣ ΒΛΟΥΤΗΣ Βαλελης Δημήτρης 1058
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1373