Οριστική κατάταξη: Νήπια Ερεσός

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 AHMETI SHEQERE BRAHIMI AILA 1612
2 ΠΑΤΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1394