Οριστική κατάταξη: Νήπια Ερεσός

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1224
2 ΚΟΥΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κουρλης Αλέξανδρος 1267