Οριστική κατάταξη: Νήπια Αγία Παρασκευή

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 Γαϊτάνου Χρυσανθη Τσακύρης Αντώνης 1608