Προσωρινή κατάταξη: Νήπια Αγία Παρασκευή

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 Shaka Bledar Shaka Amalia 1178
2 Σαραντινού Αικατερίνη Δελημιχαήλ Αριστείδης 1015
3 Γιανναλέτσου Μαρία-Ελένη Γεωργέλλης Παναγιώτης 1287
4 Χατζόγλου Ουράνια Καραγεωρίου Κλειώ - Μιχαέλα 1224