Αλλαγή συνθηματικού

Θα λάβετε με γραπτό μήνυμα (SMS) το νέο συνθηματικό σας, το οποίο θα πρέπει να εισάγετε αμέσως μετά για να ενεργοποιηθεί.