Οριστική κατάταξη: Νήπια Αγιάσος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1563
2 ΣΤΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΙΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1645
3 ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΝΤΟΓΕΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΛΥΔΙΑ 1472
4 ΜΑΙΣΤΡΕΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ-ΒΛΩΤΙΝΑ ΣΑΒΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 1466
5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΣΑΒΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1412
6 Zeqollari Nevila Zeqollari Aila 1597