Οριστική κατάταξη: Νήπια Πάμφιλα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 Βασιλειάδης Παύλος Βασιλειάδου Παρρησία 604
2 Κατσαρομήτσου Μαρια Γλεζελλη Ιωαννα 693
3 Βαγιάννη Ελένη Χαλακατέβα Σταυρούλα-Άννα 688
4 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 665
5 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 666
6 Μπαρουφη Ξένια Μαρινάτος Γιώργος Ραφαήλ 699