Οδηγίες εγγραφής

Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι απλή και σύντομη. Περιλαμβάνει 2 βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή

  • Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη πατώντας στην επιλογή «Δημιουργία νέου λογαριασμού»
  • Εκεί θα εισάγουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και θα λάβουν σε αυτόν τον αριθμό γραπτό μήνυμα (sms) με το συνθηματικό που θα έχουν στο σύστημα.
  • Το συνθηματικό αυτό θα χρησιμοποιείται μαζί με τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου κάθε φορά που επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα.
  • Αφού εισέλθουν με τη χρήση αυτού του συνθηματικού, θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του ενός ή και των δυο γονέων ή κηδεμόνων (όνομα, επίθετο, αφμ, email κ.λπ) 
  • Τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν πρέπει να είναι αληθινά.

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης

  • Στη συνέχεια μπορούν να ξεκινήσουν την συμπλήρωση της αίτησης παιδικού σταθμού
  • Μετά την συμπλήρωση της αίτησης και την υποβολή της, οι γονείς μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτύπωση της αίτησης ή / και περαιτέρω επεξεργασία (αν χρειαστεί).
  • Για να εισέλθουν ξανά στο σύστημα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός που ήδη έχουν λάβει.
  • Στην περίπτωση που μια οικογένεια θέλει να κάνει αίτηση για δυο ή παραπάνω παιδιά, μπορεί να προσθέσει νέα αίτηση

Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί έως και τις 31 Μαΐου, οπότε και το σύστημα θα κλειδώσει. Μετά τις 31 Μαΐου, οι αιτήσεις θεωρούνται οριστικές και δεν θα είναι εφικτή η τροποποίηση τους.