ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

 

Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 30/9/2024 είναι τουλάχιστον 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2021 μέχρι και 31/3/2022.

Στα βρεφικά τμήματα γίνονται δεκτά βρέφη, που στις 30/9/2024 είναι τουλάχιστον 6 μηνών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/4/2022 μέχρι 31/3/2024.


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η κατάταξη των αιτήσεων και συνεπώς οι εγγραφές των βρεφών και των νηπίων γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες:
 • Πρώτη κατηγορία: Αν στην οικογένεια υπάρχει μέλος (γονέας ή αδερφάκι) με αναπηρία 67% και πάνω (χωρίς εισοδηματικά κριτήρια).
 • Δεύτερη κατηγορία: Παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, εφόσον αυτά είναι ανήλικα και με ενεργοποίηση του κριτηρίου για εισόδημα μέχρι τα 38.000€.Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο της πολυτεκνίας δεν ενεργοποιείται.
 • Τρίτη κατηγορία: Παιδιά μονογονεϊκών  οικογενειών (ορφανά, διαζευγμένων γονέων, άγαμων μητέρων) με ενεργοποίηση του κριτηρίου για εισόδημα μέχρι 28.000€. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται.
 • Τέταρτη  κατηγορία:  Παιδιά που οι γονείς τους είναι σε διάσταση. Με ενεργοποίηση του κριτηρίου για εισόδημα μέχρι 38.000€. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται.
 • Πέμπτη κατηγορία: Παιδιά που οι μητέρες είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενες.
 • Έκτη κατηγορία: Παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ.
 • Έβδομη κατηγορία: Λοιπές περιπτώσεις.

Σε κάθε κατηγορία αν υπάρχουν  πολλές αιτήσεις αυτές θα κατατάσσονται σε σειρά σύμφωνα με το εισόδημα της οικογένειας.

ΤΡΟΦΕΙΑ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΟΝΕΩΝ)

 • Για εισοδήματα από 0 και μέχρι 5.000,00 Ευρώ  μηδενική εισφορά.
 • Για εισοδήματα από 5.001,00€ και έως 15.000,00 € ποσό 45,00 €
 • Για εισοδήματα από 15.001,00€ και έως 30.543,00 € ποσό 60,00 €
 • Για εισοδήματα από 30.543,00 € και έως 45.000,00 € ποσό 75,00 €
 • Για εισοδήματα από 45.001,00 € και έως 70.000,00 €ποσό 100,00 €
 • Για εισοδήματα από 70.000,00 € και άνω ποσό εισφοράς 130,00 €

Αν φιλοξενείται δεύτερο και τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας καταβάλλεται το ήμισυ ποσό του πρώτου.

Πολύτεκνοι -τρίτεκνοι και οικογένειες που έχουν ένα μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων μέχρι και ποσό εισοδήματος 32.000,00 Ευρώ.

Για εισοδήματα άνω του ποσού των 32.000,00 Ευρώ καταβάλλεται το ποσό των 45 Ευρώ και για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας το μισό του πρώτου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν οι γονείς βρίσκονται στην επιλογή "Τα δικαιολογητικά μου".

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά. Η ενημέρωση των επιτυχόντων θα γίνει με sms. Αν  η κατάταξη εξασφαλίζει την είσοδο των νηπίων σε κάποιο σταθμό που έχει δηλωθεί, θα πρέπει να σταλούν όλα τα δικαιολογητικά που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση, ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο έως και 30/6/2024 (σύμφωνα με τη σφραγίδα ταχυδρομείου) στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ-Αγ. Ειρήνης 10, Μυτιλήνη, 81100- Με την ένδειξη «ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ 2024-2025». Έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση με τα οριστικά  αποτελέσματα.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων γίνεται αναπλήρωση από τις επιλαχούσες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί. Εξαίρεση μόνο μετά από έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου Κ.Π. & Α. Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου.
 3. Στην αρχή του σχολικού έτους προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται, ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης με την Δ/ντρια του σταθμού. Η προσαρμογή είναι σημαντική για την συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων.
 4. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών άρθρο 7 οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου.
  • Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους.
  • Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν:
   • Από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
   • Από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά
   • Τις επίσημες αργίες και τοπικές γιορτές
 5. Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις θα είναι ελλιπείς οπότε και θα απορρίπτονται.
 6. Αιτήσεις γονέων που συμπεριλαμβάνονται στις οριστικές λίστες των ωφελούμενων μητέρων για εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό σταθμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και έχουν συγχρόνως καταθέσει αίτηση και για τους σταθμούς του Συνδέσμου Κ.Π. & Α. Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου, θα διαγράφονται από τις λίστες του Συνδέσμου Κ.Π. & Α. Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι γονείς αιτιολογημένα ζητήσουν την παραμονή τους στις λίστες του Συνδέσμου Κ.Π. & Α. Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου.
 7. Κοινωνικά περιστατικά που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες θα εξετάζονται από την κοινωνική υπηρεσία του Συνδέσμου Κ.Π. & Α. Δήμων Μυτιλήνης & Δυτικής Λέσβου.