Οριστική κατάταξη: Νήπια Μόρια

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΓΑΙΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1312
2 ΜΠΕΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Κουρογενης Πετρος 1289