Προσωρινή κατάταξη: Νήπια Μόρια

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 Χατζηστεφανή Άννα Τριανταφύλλου Δέσποινα 1215
2 ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1067
3 ΤΟΠΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1162
4 ΚΑΝΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΏ ΚΑΡΑΛΟΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 1012
5 ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΞΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 1038
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
6 ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΟΥ ΣΟΥΛΤΆΝΑ ΜΑΡΙΑ 1083
7 ΒΟΥΛΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1245