Οριστική κατάταξη: Νήπια Πολιχνίτος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΥΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 1634
2 Νεραντζή Μαρία Περδικέλλης Ευστράτιος 1436
3 Βαρλάμη Αλεξάνδρα Κατρακάζας Μάριος 1587
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1601
5 ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΑΜΕΡΣΟΥΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΟΛΓΑ ΕΙΡΗΝΗ 1697
6 ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1492
7 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1521