Οριστική κατάταξη: Νήπια Πολιχνίτος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1351
2 ΚΑΛΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1048
3 ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ ΠΑΛΑΜΟΥΤΣΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ - ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 1035
4 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1219
5 XHEZAJ AGUSTIN XHEZAJ NATALIA 1104