Οριστική κατάταξη: Νήπια Παπάδος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 Πηττα Ταξιαρχουλα Βασιλάρου Αθήνα Σταυρούλα 1659
2 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ -ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 1441
3 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΧΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1433
4 ΑΡΤΑΚΙΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ ΜΠΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 1479
5 ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1548
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
6 BICA ARBEN BICA AJLA 1609