Οριστική κατάταξη: Νήπια Παπάδος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Βασίλαρος Γεωργιος 1199
2 ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Βασίλαρος Αλέξανδρος 1200
3 Ραχάνη Σουλτάνα Τοπουζης Ευστράτιος Ιωάννης 1025
4 ΤΡΟΙΖΗ ΝΤΑΙΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1112
5 Hida Elona Hida Emili 1220
6 ΣΕΒΑΣΤΌΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΣΕΒΑΣΤΌΣ ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ -ΜΑΡΙΟΣ 1128
7 ΠΑΠΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1097
8 ΚΩΣΤΑΚΕΛΛΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΡΥΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1202