Οριστική κατάταξη: Νήπια Πλωμάρι

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΚΟΥΛΑΝΔΡΗ ΝΙΚΗ ΒΟΥΛΑΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 1150
2 ΒΟΥΛΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ Πατερέλλης Άγγελος Γεώργιος 1321
3 Καλαφατελη Ευστρατια Μαλλιαρου Ελένη 1322
4 ΛΕΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1144
5 ΒΑΖΛΑΔΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ 1074