Προσωρινή κατάταξη: Νήπια Πλωμάρι

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 1269
2 Χαλδεζου ΕΥΡΥΔΙΚΗ-ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ 1168