Οριστική κατάταξη: Νήπια Πέτρα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 DERVISHI YLLI DERVISHI REI 1236
2 ΚΑΜΒΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1211