Προσωρινή κατάταξη: Νήπια Πέτρα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 XMELNITSKA ALINA ΣΚΟΥΤΑΡΙΩΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1337
2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1191
3 ΜΑΜΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 1116
4 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΕΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 1032
5 Hoxha Ridjan Hoxha Melina 1186
6 ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1062
7 Μουτζουρελλης Ευστράτιος Παναγιώτης Μουτζουρελλη Κωσταντινα 1147
8 Μπαλιακας Αθανάσιος Μπάλιακα Ευστράτια 1359
9 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΟΥΤΗΣ ΚΙΜΩΝ 1146