Οριστική κατάταξη: Νήπια Καλλονή

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΚΟ 1700
2 ΤΣΙΟΥΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1453
3 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ 1586