Οριστική κατάταξη: Νήπια Καλλονή

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΤΖΑΙΟΥΣΙ ΜΥΡΩΝΑΣ- ΝΑΙΕΦ 798
2 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 600
3 ΠΑΥΛΕΛΛΗ ΑΝΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 601
4 ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 635
5 Κελαιδή Ιωάννα Σταυρινός Γεώργιος 870
6 ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΜΑΧΟΥ ΙΓΝΑΤΙΑ 689