Οριστική κατάταξη: Νήπια Σκόπελος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α Επώνυμο Γονέα Όνομα Γονέα Επώνυμο παιδιού Όνομα παιδιού Κωδικός αίτησης
1 ΚΟΥΤΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΖΑΝΕΡΙΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 1152
2 Μπανη Δημητρα Μπανη Νικολέτα 1113
3 Μαστελου Ελένη Βουλγέλλη Βλασία 1194
4 Καραμπέκιου Ειρήνη Βαξεβάνης Ευστράτιος 1262